IZGRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

2015-10-18-21.57

Uloga javne rasvjete je sljedeća:

 • primarno: da osigura sigurni promet ljudi i vozila noću kroz gradske i prigradske janve prometne površine (ceste, pješačke staze, putevi, mostovi itd)
 • sekundarno: da svjetlom istakne važnost prostora, ali tako da to ne ide na štetu sigurnosti prometa (blještanje svjetlosti u oći itd)

Izgradnja i Održavanje javne rasvjete:

Izgradnja javne rasvjete sastoji se iz nekoliko segmenata:

 • idejno rješenje
  Kada odlučite da osvjetlite neku javnu površinu potrebno je taj posao provjeriti stučnom timu koji će predložiti koju vrstu rasvjete je potrebno ugraditi kako bi se zadovoljili traženi kriteriji osvjetljenja površine (vrsta i visina stubova, vrsta i jačina svjetiljki, naćin kabliranja, izvor napajanja itd)
 • projektovanje javne rasvjete
  Poslije izrade idejnog rješenja potrebno je izvšite projekotvanje sistema javen rasvjete i sačiniti predmjer radova i materijal
 • Izvođenje radova
  Kod izvođenja radova bitno je voditi računa o ugradnji projektovanog i kavalitenog materijala kao i poštovati fotometriski proračun (postaviti svjetiljke na proračunatu visinu i ugao.
 • održavanje javne rasvjete

Za održavanje javne rasvjete karakteristično je periodično čišćenje rasvjetnih tijela te periodična zamjena izvora svjetlosti. Kod toga treba osobito paziti na ekonomičnost.  Ekonomičnost postižemo:

 • biranjem zatvorenih cestovnih svjetiljaka, s pojačanim IP-faktorom. Na taj način značajno umanjujemo stepen zaprljanja unutrašnjosti svjetiljke, a vanjsko čišćenje uvijek je lakše i jeftinije
 • biranjem učinkovitih i dugotrajnih izvora svjetlosti (npr. visokolačni natrij ili metalhalogene vrste sijaloca, a u novije vrijeme i LED-diode).

Firma SES d.o.o. specijalizovana je za kompletnu izgradnju i održavanje javne rasvjete. 

 

« 1 of 2 »