O NAMA

Preduzeće SES d.o.o. je pravni nasljednik Elektroservisa SES koj je osnovan 11.03.1980 godine., od strane g-dina Ibrahima Dedovića koji je 100% vlasnik pomenute organizacije.
Sve ove godine smo zastupljeni kao renomirana kuća u domenu servisiranja elektro i rashladne tehnike. Do rata (1992 godine) bili smo ovlašteni zastupnici prepoznatljivih brendova za teritoriju Bosne i Hercegovine i Crne Gore kao što su:
- Bosch, Philips, Siemens, Ignus, Contal,  Soko mostar i ostale svjetske renomirane marke.
Napominjemo da smo u tom period u oblasti rashladne tehnike imali godišnje ugovore sa poznatim firmama gdje smo održavali preko 300 prodavnica, kao što su:
- TP Marketi, Velepromet Visoko,  Tržni centar Sarajevo ITD.
Na tržištu smo poznati po kvalitetu isporučenih usluga i roba, što nas je i održalo sve ove godine, te dovelo do kontinuiranog rasta prometa, opreme i broja zaposlenih. Postali smo prepoznatljivi po našem brendu.
Dana 09.05.2005.godine, po odluci g-dina Ibrahima Dedovića osnovano je preduzeće SES d.o.o. Plan je bio da se svi resursi iz spomenutog Elektro servisa SES postepeno prebace u novoosnovano preduzeće, što je sa današnjim danom i realizovano.
Planskim i predanim radom u proteklom periodu smo imali kontinuirani rast prometa, zahvaljujući kvalitetu pruženih usluga, profesionalnom kadru, te bogatom i stručnom iskustvu direktora Ibrahima Dedovića.
Firma djeluje u tri segmenta poslovanja:
Prvi segment poslovanja je servisiranje i ugradnja klima i rashladnih uređaja i ostale elektro opreme, gdje smo ovlašteni zastupnici firmi LG i LIEBERT HIROSS (Emerson) po ćemu smo trenutno vodeća firma u Kantonu Sarajevo;
Drugi segment poslovanja je održavanje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja javne rasvjete na području Kantona Sarajevo kao i izgradnja i održavanje rasvjete sportskih objekata;
Treći segment poslovanja je inžinjering i projektovanje elektro energetskih objekata.
Trenutno u radnom odnosu imamo 21 uposlena radnika na čelu sa direktorom Ibrahimom Dedović, od čega:
Dva diplomirana elektro inžinjera /jedan sa položenim stručnim ispitom/;
Tri VKV elektromehaničara;
Šest elektro montera;
 Sedam elektro servisera;
Jednog ekonomistu;
Dva administrativno-poslovna saradnika.

Napominjemo da se sve ove godine puno polagalo na dodatno usavršavanje i obrazovanje kadrova, tako da većina uposlenih ima završene kurseve engleskog jezika, računara, LG akademije iz oblasti klima uređaja , kao i usavršavanje za profesionalne klima uređaje EMERSON i dr.
Ističemo da korisnici naših usluga imaju stalnu podršku od strane educiranih servisera, kako na rukovanju i održavanju, tako i na obezbjeđenosti originalnih rezervnih dijelova za isporučenu i ugrađenu opremu u garantnom i vangarantnom periodu.
Kako bi smo zadovoljili tražene uslove i zahtjeve naših investitora posjedujemo i Federalnu licencu za izvođenje radova iz oblasti elektroinstalacija
Kada je u pitanju tehnička osposobljenost možemo reći da se godinama ulagalo u kvalitetna i ispravna vozila, kvalitetne i funkcionalne alate, kao i drugu opremu i instrumente . Ističemo da za opremu, za koju je potrebno posjedujemo uredne upotrebne dozvole od strane ovlaštene ustanove, kao i Uvjerenja o osbosobljenosti za rukavaoce tom opremom.
Trenutno raspolažemo sa sljedećom opremom:
Kamion sa dizalicom, specijalna vozila sa dizalicom /kran-korpe/, mini bager, dostavna i servisna vozila, teretna i terenska vozila, putnička vozila, udarni generator za defektažu podzemnih kvarova na kablovima, traser kablova, prese za kablove, komplet frigo alata i opreme, građevinske oprema  i specijalni alati.
Takođe posjedujemo najsvremeniju informatičku opremu koja je umrežena u jedan sistem koji zadovoljava sve tehničke, komercijalne i knjigovodstvene potrebe.
 U predhodnom periodu smo poslovali sa sigurnim i ozbiljnim investitorima koji zahtjevaju kvalitetnu opremu i profesionalnu uslugu, što je dovelo do porasta prometa iz godine u godinu i taj trend planiramo nastaviti i u budućnosti. Takođe će se ići u korak sa novim tehnologijama i saznanjima.
Naše poslovanje se temelji na iskustvu,  kvalitetu i zadovoljstvu krajnjeg korisnika

SES d.o.o.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SES d.o.o.