PRECIZNA KLIMATIZACIJA / SERVER SOBE

Containerized Datacenter Infrastructure _EmersonNetworkPower

Profesionalni rashladni uređaji

Precizni klima uređaji regulišu temperaturu i vlažnost osjetljive tehnologije. U data centrima i server sobama, njihov neprekidan rad osigurava pouzdanost i kontinuiranu dostupnost računarskih sistema. Precizni klima uređaji moraju biti na raspolaganju u svim slučajevima kad uređaji moraju biti hlađeni. To je obično slučaj 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Data centri rade 365 dana ili 8.760 sati godišnje.

SES d.o.o. pruža  rješenja visoke učinkovitosti za IT opremu u rasponu od mrežnih ormara pa sve do velikih podatkovnih centara.

Individualni pristup svakom kupcu

Operativni troškovi, raspoloživost , energetska učinkovitost, veličina prostorije, zaštita od buke i lokalna klima – zahtjevi svakog kupca su različiti . Naše stručno osoblje Vas savjetuje i pomažu u planiranju te razvijaju individualna rješenja za optimizaciju i širenje postojećih sistema za klimatizaciju i izgradnju novih.

Kompletno rješenje

SES d.o.o ima dugogodišnje iskustvo u realizaciji rješenja sistema klimatizacije  u data centrima:
– JP Elektroprivreda BiH dd
– JP Međunarodni Aerodrom
– Visoko sudsko Tužilačko Vijeće BiH
– Federalna direkcija za civilnu avijaciju
– Federalni zavod za statistiku
– T3
– Sparkasse banka
i još mnogi
Vršimo isporuku klima uređaja, polaganje instalacija, puštanje u sistema pogon i primopredaju sistema.
S primopredajom kompletnog sistema kupac dobiva cjelovitu dokumentaciju koja zajedno sa sistemom certificiranim prema certifikatu kvalitete ISO 9001:2008 osigurava pouzdanu osnovu za upravljanje uslugama tih sistema .

Vrhunska kvaliteta tehničke podrške

Usluge SES servisnih tehničara podrazumijevaju više od same pomoći pri rješavanju problema sistena klimatizacije. S više od 10 servisera i sveobuhvatnom mrežom poslovnih partnera, osiguravamo ne samo prvoklasnu uslugu, već i energetski optimiziran rad vašeg sistema .

SES d.o.o. je Vaš stručni partner za sva osjetljiva područja tehničke infrastrukture i može pružiti ugovorne usluge održavanja i popravljanja prema vašim individualnim zahtjevima.